Dokumenty

Práva, prohlášení, souhlas, žádosti

název dokumentu formát dokumentu
Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků RTF ODT DOC DOCX
Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte RTF ODT DOC DOCX
Souhlas s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu RTF ODT DOC DOCX
Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí RTF ODT DOC DOCX
Žádost o komisionální přezkoušení žáka RTF ODT DOC DOCX
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání RTF ODT DOC DOCX
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu RTF ODT DOC DOCX
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (zjednodušená verze) RTF ODT DOC DOCX
Žádost o odklad povinné školní docházky RTF ODT DOC DOCX
Žádost o přestup žáka RTF ODT DOC DOCX
Přihláška k zápisu dítěte k povinné školní docházce RTF ODT DOC DOCX
Informace ke školním úrazům žáků podle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. PDF      
Žádost o odškodnění školního úrazu žáka PDF      

Ostatní dokumenty

profile img

Vzděl. program

Zaměření školy
profile img

Školní řád

2020/21
profile img

Klasifikační řád

Hodnocení výsledků
profile img

Výroční zpráva

2019/20
profile img

Žádost o přestup

profile img

GDPR

Zprac. os. údajů
profile img

Školská rada

5. zasedání
profile img

Školská rada

6. zasedání
profile img

Minimální preventivní program

2020/21
profile img

Program proti šikanování

2020/21
profile img

Školní preventivní strategie

pro období 2020 - 2023
profile img

Prezentace školy