Základní škola

Práva, prohlášení, souhlas, žádosti

Název dokumentu Formát dokumentu
Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků RTF ODT DOC DOCX
Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte RTF ODT DOC DOCX
Souhlas s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu RTF ODT DOC DOCX
Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí RTF ODT DOC DOCX
Žádost o komisionální přezkoušení žáka RTF ODT DOC DOCX
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání RTF ODT DOC DOCX
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu RTF ODT DOC DOCX
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování RTF ODT DOC DOCX
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (zjednodušená verze) RTF ODT DOC DOCX
Žádost o odklad povinné školní docházky RTF ODT DOC DOCX
Žádost o přestup žáka RTF ODT DOC DOCX
Přihláška k zápisu dítěte k povinné školní docházce RTF ODT DOC DOCX
Informace ke školním úrazům žáků podle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. PDF      
Žádost o odškodnění školního úrazu žáka PDF      

Dokumenty k zápisu do 1. ročníku - rok 2021

Název dokumentu Formát dokumentu
Obecné informace k zápisu 2021     PDF DOCX
Informace zákonného zástupce při zápisu     PDF DOCX
Prohlášení zákonného zástupce zapisovaného dítěte při zápisu 2021     PDF DOCX
Souhlas rodičů GDRP     PDF DOCX
Desatero pro rodiče     PDF DOCX

Ostatní dokumenty

profile img

Vzdělávací program

Zaměření školy
profile img

Školní řád

2021/22
profile img

Klasifikační řád

Hodnocení výsledků
profile img

Výroční zpráva školy

2019/20
profile img

Výroční zpráva školské rady

2020/21
profile img

GDPR

Zprac. os. údajů
profile img

Přírodní učebna

dokumentace projektu
profile img

Školská rada

1. zasedání - srpen 2021
profile img

Minimální preventivní program

2020/21
profile img

Program proti šikanování

2020/21
profile img

Školní preventivní strategie

pro období 2020 - 2023
profile img

Prezentace školy