Aktuální dění

Žákům, kteří od 30. 11. 2020 nastupují zpět do školy (3. - 6. ročník, 9. ročník) a platí obědy bezhotovostně, byly automaticky přihlášeny obědy.

Pokud žák nebude chodit do školy, musí mu rodiče obědy zrušit: telefonicky, e-mailem nebo online.

Žákům, kteří platí obědy hotově, musí rodiče obědy přihlásit telefonicky. Žákům 7. a 8. ročníku, kteří mají zájem odebírat obědy do jídlonosičů, musí rodiče domluvit termín odběru osobně: telefonicky nebo e-mailem. Totéž bude platit další týden, kdy doma zůstanou žáci 6. ročníku a 7. a 8. ročník nastoupí do školy.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty - školní jídelna:
telefony: 556 709 629, 555 538 896
e-mail: jidelna@zsjubilejni.cz

  Odkaz na stravovací systém  

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění "Bezpečná organizace" jsme tak získali mezi prvními v České republice.

Slavnostní akt předávání ocenění "Bezpečná organizace" pro školy a školská zařízení proběhl dne 17. září 2020 na zámku v Bartošovicích za účasti předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny Křenkové. Auditoři tak ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe.


Soutěžní obrázek

  Odkaz na web "Bezpečná organizace"  

Od 30. listopadu proběhne otevření školy. Výuka bude probíhat střídavou formou následujícím způsobem:

V týdnu 30. 11. až 4. 12. chodí do školy všechny ročníky kromě sedmého a osmého.

V týdnu 7. 12. až 11. 12. chodí do školy všechny ročníky kromě šestého.

Prosíme rodiče, aby si přečetli přiložený dokument, v němž naleznou bližší informace.

  Bližší informace  

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.

Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem jako například rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking nebo kyberšikana. Jedná se o doporučení pro rodiče.

  Odkaz na materiál  

Třídní schůzky plánované na čtvrtek 19.11.2020 se ruší!


Třídní učitelé informují rodiče žáků o chování a prospěchu v prvním čtvrtletí individuálně prostřednictvím Bakalářů (Komens) nebo si s rodiči domluví termín schůzky dle potřeby prostřednictvím Google Meet.

Volba zástupců do Školské rady se odkládá. Bude provedena po otevření škol (viz příloha Opatření MŠMT ČR)

Dobrý den, vážení rodiče,
zasílám Vám informace od vedoucí školní jídelny:

Momentálně mají žáci obědy odhlášeny.

Pokud si je chtějí žáci přihlásit, musí zavolat do školní jídelny - paní Irena Ludwigová 555 538 896, nebo napsat na e-mail jidelna@zsjubilejni.cz

Výdej obědů bude prozatím probíhat ve školní jídelně Jubilejní, nyní v čase od 11.30 do 12.00 hodin.

Pokud by se přihlásilo více strávníků, bude výdej probíhat v naší jídelně.

Vážení rodiče, přihlášky na střední školy podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce (Vy) nebo uchazeč sám, pokud je zletilý.

Přihláška se podává osobně na sekretariát střední školy či poštou doporučeně.

  Více informací