Aktuální dění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k současné epidemiologické situaci následující letáky

Leták pro první stupeň

     

Leták pro druhý stupeň

 

Seznam doporučených odkazů

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks  

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení  

Koronavirus COVID 19 ? Doporučení ve vztahu k dětem  

Psychologická pomoc - práce s dětmi (COVID-19)  

Materiály a odkazy pro práci s dětmi  

O čem se mluví: KORONAVIRUS  

Jak mluvit s dětmi o koronaviru a jak čelit změnám, které nákaza přináší  

Jak mluvit s dětmi o koronaviru  

Jak mluvit o současné situaci s dětmi?  

Do školské rady byli zákonnými zástupci žáků navrženi tito kandidáti (dle abecedního pořadí)

      Ficková Kateřina
      Nevřivová Radana, BcA.
      Šimková Dana

Volba zástupců se uskuteční na třídních schůzkách ve čtvrtek dne 19. 11. 2020 v 16.00 hodin v budově ZŠ.

Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Vážení rodiče,
dle sdělení vedoucí školní jídelny ZŠ Jubilejní paní Ludwigové, není v současné chvíli možné zajistit stravování našich žáků. Pracovnice jídelny zůstavají v karanténě v důsledku možné nákazy COVID-19.

O obnovení provozu se rozhodne do konce týdne.

Pokud bude provoz v příštím týdnu obnoven, budeme vás informovat, kdy a kde si žáci mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů.

V současné chvíli mají všichni žáci oběd odhlášen až do 30. 10. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dochází ke změně výuky od pondělí 12. 10. 2020 následujícím způsobem:

- týden 12. - 16. 10. budou do školy chodit žáci 8. a 9. ročníku a a žáci 6. a 7. ročníku zůstanou doma - u nich bude probíhat výuka na dálku

- týden 19. - 23. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku a a žáci 8. a 9. ročníku zůstanou doma - u nich bude probíhat výuka na dálku

- v týdnu 26. - 30. 10. budou podzimní prázdniny

výuka 12. - 16. 10 19. - 23. 10. 26. - 30. 10
6. - 7. ročník z domu ve škole prázdniny
8. - 9. ročník ve škole z domu

Distanční výuka bude probíhat formou Google Učebny podle standardního rozvrhu. Učitelé se spojí s žáky formou Google Meet odkazem s dané učebny.
Ředitelství školy nabízí k zapůjčení tablety pro žáky, kteří nemají doma potřebné technické vybavení. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na e-mailu belunkova@zssenov.cz, případně na telefonním čísle 595 530 911. Vyzvednout tablety je možné hned v pondělí 12. 10. 2020 po předchozí domluvě.

1. Ode dne 9. 10. až do odvolání je uzavřena sportovní hala a není možnost pronájmu.
2. V týdnu 12. až 16. 10. je UZAVŘENA MŠ
3. Dne 12. a 13. 10. 2020 nebude školní kuchyň z důvodu karantény vařit. Obědy budou odhlášeny všem žákům.
Připravte prosím svým dětem svačinu i místo oběda, případně si je vyzvedněte už po vyučování.

Dne 6. 11. 2020 proběhne ve škole focení žáků - fotky s vánočním motivem. Malý letáček s objednávkou obdrží žáci 1. stupně. Žáci 2. stupně si jej mohou vyžádat u zástupkyně ředitelky

  Stáhnout leták  

Vážení rodiče, přihlášky na střední školy podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce (Vy) nebo uchazeč sám, pokud je zletilý.

Přihláška se podává osobně na sekretariát střední školy či poštou doporučeně.

  Více informací  

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční na

třídních schůzkách ve čtvrtek dne 19. 11. 2020 v 15.00 hod. v budově ZŠ

Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do 19. 10. 2020, a to písemně na adrese školy nebo e-mailem na adrese:   senov@zssenov.cz

Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.

  Více informací