Aktuální dění

Policie České republiky připravila preventivní program nazvaný Bezpečné prázdniny, který má za cíl dětem přiblížit nebezpečí, které na ně číhají doma i venku.

Celý článek k dispozici zde

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání naleznete v přiloženém dokumentu

Výsledky zápisu

Od 8. 6. 2020 je škola otevřena i pro druhý stupeň. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale spíše o konzultace ohledně nejasností v učivu a ohledně uzavření klasifikace. Účast na konzultacích je dobrovolná, ale důrazně doporučujeme, aby se žáci zúčastnili. Může se tím předejít zbytečnýn nejasnostem či komplikacím. Žáci nebudou chodit do školy každý den, ale v určitý den pouze jedna třída. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu

Žáci také musí přinést podepsané čestné prohlášení, že nespadají do rizikové skupiny.

Podrobné informace k zahájení výuky

Čestné prohlášení

Na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína ředitelské volno pro všechny žáky základní školy. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Vysvědčení bude všem žákům vydáno v pátek dne 26. června 2020.

Více informací


Výše školného pro mateřskou školku a pro školní družinu se nemění.

Mateřská škola: dokument ke stažení.

Školní družina: dokument ke stažení


Aktuálně probíhá Jarní soutěž formou vzdělávacího kvízu, který je určen pro žáky ZŠ, SŠ a pedagogy.

V kvízu si prověříte hravou formou své znalosti z různých energetických zdrojů. Pro nejlepší je připraveno 100 kvalitních knih o technice a fyzice.Odpovědi na některé otázky v kvízu naleznete v nové aplikaci Decentralizovaná energetika 3D, ale také v aplikacích Distribuční soustava 3D a Obnovitelné zdroje energie 3D, které jsou ke stažení zdarma zde.


Odkaz ke vstupu do soutěže:

pro žáky základních škol:https://www.svetenergie.cz/cz/kvizy/soutez?group=2


Přinášíme informace k otevírání školy. Škola postupně otevírána podle následujících pravidel:

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Školka začne fungovat 11. 5. 2020

Přihlášku je nutné podat nejpozději 6. 5. 2020 do 10:00 hod

Více informací

Čestné prohlášení

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Výuka začne 25. 5. 2020

Přihlášku je nutné podat nejpozději 18. 5. 2020

Více informací a všechny potřebné tiskopisy naleznete zde

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Výuka bude i nadále probíhat vzdálenou formou.

DEVÁTÉ ROČNÍKY

Výuka začne 12. 5. 2020

Přihlášku je nutné podat nejpozději 7. 5. 2020

Více informací a všechny potřebné tiskopisy naleznete zde

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhne podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. Více je vysvětleno v příloze.

Informace k hodnocení žáků naleznete zde


Aktualizováno 11. 5. 2020

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Stáhnout výsledky

Na naší škole proběhl rozhovor s ředitelkou školy.


Více na tomto odkazu

Prosíme všechny žáky 2. stupně, aby začali používat školní e-maily.


Jak na to?

1. Kdo svůj e-mail zná a používá ho, začněte ho prosím kontrolovat častěji a připojte se do Google Učeben. Máte tam odkazy.

2. Kdo zná e-mailovou adresu, ale neví heslo - nemůže se přihlásit, tak napište zprávu přes Bakaláře nebo e-mail na jasek@zssenov.cz a heslo bude obnoveno.

3. Kdo neví, jaký má e-mail nebo si není jistý, podívá se do Bakalářů do sdílených dokumentů. Jsou tam jmenné seznamy a u každého jména je uvedena e-mailová adresa.

4. Přihlašování probíhá z rozhraní Gmailu, tedy gmail.com. Zde je nutné zadat celou adresu, i s doménou zssenov za zavináčem.

Děkujeme.

Pokyny pro rodiče

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Zapsat dítě do mateřské školky je možné zasláním vyplněných a podepsaných dokumentů. Tyto dokumenty je možné zaslat následujícími způsoby

 • 1. Do datové schránky školy - 9ismfjw

 • 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) na adresu materska.skola@zssenov.cz

 • 3. Poštou na adresu mateřské školy: Školní 454, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42

 • 4. Osobní podání - nutno si rezervovat termín

  v našem rezervačním systému

  nebo telefonicky na čísle 603 833 939

Pro přijetí dítěte do MŠ je třeba doručit následující dokumenty:

a) vyplněnou žádost o přijetí dítěte - ke stažení zde

b) vyplněný dotazník - ke stažení zde

c) podepsané čestné prohlášení o očkování dítěte - ke stažení zde

d) kopii očkovacího průkazu

e) podepsaný GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - ke stažení zde

f) kopii rodného listu dítěte

g) doklad o trvalém bydlišti - např. kopie OP rodiče

h) u pěstounů kopii dokladu o svěření dítěte do péče

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. Po ověření totožnosti bude kopie rodného listu skartována.Dotazník

Prosíme rodiče o vyplnění tohoto dotazníku

Informace k Mateřské školce

Milí rodiče dětí MŠ Sluníčko,

Vzhledem k současné situaci jsme pro Vás vytvořily FB skupinu https://www.facebook.com/groups/350847705868083/, kde najdete úkolníčky pro každou třídu. Pokud budete mít zájem, můžete s dětmi s těmito materiály pracovat. Každý týden dodáme nové téma. Snad se Vám tyto materiály budou hodit.
Zdraví Vás paní učitelky z MŠ Sluníčko

Zápis proběhne online formou.

Klikněte prosím na banner, který vás navede k zápisu. Formulář pro online zápis vyplní zákonní zástupci dětí, které dne 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku a také těch dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Placení školného MŠ

V důsledku uzavření MŠ bude adekvátně kráceno školné. Školné za březen zaplaťte v částce 175,- Kč. Žádáme rodiče dětí umístěných v naši MŠ, aby si zrušili trvalé příkazy na zasílání školného. Každý měsíc se bude platit vždy poměrná část, podle toho, kolik dní bude MŠ otevřená. O změnách Vás budu informovat.

›Žádost o ošetřovné potvtdíme o předchozí domluvě. Na základě vaší žádosti vám zašleme potvrzení. senov@zssenov.cz

›Potvrzení lyžařského výcviku pro pojišťovnu ve středu 25. 3. 2020 mezi 8:00 až 10:00 nebo po předchozí domluvě

›Zápis žáků do prvních tříd bude letos probíhat bezkonkaktně. Bližší informace se dozvíte na našich stránkách

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace informujeme všechny občany, že je možné objednat si dovážku jídla. Více informací

Dne 10. 3. 2020 bylo vydáno nařízení, které uzavírá všechny základní a střední školy v zemi. Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Uzavření škol platí do odvolání. Informace o učivu dostanou žáci či rodiče prostřednictvím informačního systému Komens Bakaláři. V případě, že žák nemá doma počítač, a tudíž nemůže plnit úkoly z domova, nabízí škola ke smluvnímu zapůjčení notebook. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy.

Mateřská škola je od 16. 3. 2020 taktéž zcela uzavřena!

S ohledem na vyhlášený stav nouze a zákaz vstupu na uzavřená sportoviště je s okamžitou platností uzavřena sportovní hala. Sportovci budou mít možnost dohodnout náhradní termín, pokud to nebude možné, bude částka za pronájem haly vrácena.

Jak bude probíhat výuka na dálku?

Každý žák i rodič má přístup do systému Bakaláři, který umožňuje nejen zasílání zpráv, ale také příloh a zadávání domácích úkolů do daných hodin. Výuka se neruší, pouze se mění na domácí formu. Tímto žádáme žáky i rodiče, aby Bakaláře kontrolovali a plnili úkoly podle zadání učitelů. V případě problémů prosím kontaktovat svého třídního učitele nebo vedení školy prostřednictvím e-mailu.

Upozorňujeme rodiče i žáky, že autobusová doprava přechází až do odvolání do prázdninového režimu. více informací

Rodiče, kteří mají doma dítě do 10 let, mají nárok na ošetřovné - více informací

Podrobnosti k nouzovému stavu stáhnout

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR stáhnout

Podrobné informace k ošetřovnému stáhnout

Žádost o ošetřovné - tiskopis pro rodiče stáhnout


Informace k aktuální epidemiologické situaci


Informujeme rodiče z přilehlých obcí, že přijímáme děti do všech tříd na příští školní rok.

Žádost o přestup ke stažení

Rada rodičů srdečně zve na Bačkůrkový bál, který se bude konat 22. 2. 2020 ve 14:00 v tělocvičně školy. Více na plakátu.

Prodej stravenek pro strávníky platící v hotovosti

na měsíc   BREZEN 2020

25. 2. 2020 - úterý

7.00 - 13.00 hod.

v kanceláři školní jídelny Jubilejní ul.

Ceny obědů

Žáci   7 - 10 let    374 17 × 22 Kč
Žáci 11 - 14 let    425 17 × 25 Kč
Žáci 15 a více let    493 17 × 29 Kč
 
Cizí strávníci 1 340 20 × 67 Kč

 

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8.00 hod.

Máš chuť se naučit něčemu novému? Právě pro tebe jsou určeny následující kurzy. Nabízíme kurzy robotiky, informatiky, fyziky, ale i geografie, historie a mnoho dalších. Více na stránkách www.talnet.cz/t-kurzy

Vážení rodiče, milí studenti, dovolte nám Vás informovat o možnosti získání 15% slevy na námi organizované letní tábory s výukou angličtiny, kde lektory jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí.

Právě vyšlo nové číslo časopisu Školovinky - novinky ze školy. Číslo 2/2019 - prosinec 2019. Dozvíte se, že proběhl florbalový turnaj chlapců, soutěž v informatice nebo si přečtete perličky, které lze zaslechnout ve výuce. Tohle a mnoho dalšího přináší Školovinky!

Základní škola a mateřská škola Šenov u Nového Jičína Vás srdečně zve na vánoční jarmark a den otevřených dveří, který proběhne ve středu 11. 12. 2019 v čase 14:30 až 17:30. V dopoledních hodinách 8:00 až 13:00 máte možnost nahlédnout přímo do výuky.

Těšíme se na vaši účast.

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhly na naší škole třídní schůzky.
Hlavním tématem byly pohovory o prospěchu a chování.

Děkujeme rodičům za účast.

Přinášíme vám prezentaci naší školy

Byly zveřejněny termíny přijímacích zkoušek pro žáky 9. ročníků.

Informujeme, že na sedmou lekci kurzu plavání je možné přinést předvyplněné potvrzení pro pojišťovnu, které vyplníme a na dalších lekcích vrátíme. Děkujeme.

Přinášíme přehled kroužků pro školní rok 2019/2020

Škola bojových umění COBRA provádí Nábor nových žáků a studentů

 • první seznamovací trénink 24. září 2019 v 17:30 hod.
 • tréninkové dny: úterý a čtvrtek
 • tělocvična Základní školy Šenov u Nového Jičína

Milí prvnáčci, Vážení rodiče,

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
Zahájení proběhne:

 • pondělí 2. září 2019
 • 1. třída
 • 8.00 hodin

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8.00 hod.

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 je zvýšena cena obědů!