Základní škola

Mládí

Při škole pracuje nezisková organizace - Spolek Mládí, členy spolku tvoří Rada rodičů a pedagogická rada, předseda spolku je PaedDr. Jana Bělůnková. Cílem spolku je zlepšovat prostředí školy, vybavení školy učebními pomůckami, přispívat na soutěže, školní i mimoškolní akce. Na činnost spolku přispívají sponzorskými dary zejména rodiče žáků. Přispět na činnost spolku a rozvoj školy může každá fyzická i právnická osoba. Sponzorské dary můžete zaslat na konto Spolku Mládí. Za poskytnuté dary děkujeme.

Číslo účtu 9393930217/0100
Korespondenční adresa Školní 20, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO 68344121
ID datové schránky hur93pv

Uvítáme nové sponzory, kteří si díky finančním darům mohou snížit daňový základ.

S radostí přivítáme každý, i malý finanční příspěvek.

Rada rodičů a pedagogický sbor jsou členy Spolku "Mládí" při ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, který vznikl transformací Občanského sdružení Mládí. Jedním z jeho cílů je zlepšení prostředí školy a podpora zájmových, zejména mimoškolních aktivit žáků školy.

Získané finanční prostředky od sponzorů používáme na:

 • odměny žáků při sportovních činnostech
 • odměny žáků při různých příležitostech
 • sportovní náčiní
 • modernizaci počítačového vybavení
 • didaktické techniky
 • nákup počítačových programů

Z finančních darů našich sponzorů jsme v minulých letech zakoupili například:

 • keramickou pec
 • vybavení jazykové učebny
 • šatní skříňky pro žáky
 • projekční a didaktickou techniku
 • názorné učební pomůcky
 • počítačové programy
 • sportovní náčiní
 • vybavení žákovské kuchyňky
 • robotické stavebnice Lego Boost

Všem sponzorům, kteří přispěli nebo přispějí na konto Spolku "Mládí"  děkujeme.