Pravidla přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webového obsahu školy dle zákona č.99/2019 Sb.

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína.

Webová prezentace školy je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle Pravidel přístupnosti pro weby veřejné správy, tedy požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Statické stránky jsou vytvořeny v hypertextovém značkovacím jazyku HTML 5, dynamický obsah je generován pomocí skriptovacího jazyka PHP. Web dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Pro popis vzhledu je použit kaskádový stylový předpis CSS level 3. Web je responzivní, je možné ho zobrazit na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí vlastností prohlížeče.

Informace obsažené v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky (viz. kontakty) ředitelku školy a domluvte s ní zaslání souboru v jiném formátu, případně od ní zdarma vyžádejte další informace.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Kontakt v případě problémů

Přes veškerou naši snahu a vůli je možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu senov@zssenov.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.