Školní družina

Charakteristika

Oficiální název školy ŠD je součástí Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
Adresa Elišky Krásnohorské 310, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Vychovatelka Klára Rusínová, 595 530 933, rusinova@zssenov.cz
Vychovatelka Irena Pernická, 595 530 932, pernicka@zssenov.cz
Kapacita 60 dětí

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Při práci ve ŠD se dodržují specifické požadavky pedagogiky volného času. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času před vyučováním, odpoledne před odchodem domů. Základem činnosti je hra, která nabízí nejrůznější modelové situace, je prostředkem relaxace, rekreace, odpočinku, zdrojem radosti, zážitku a napomáhá rozvoji osobnosti žáka - jeho samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti schopnosti týmové spolupráce. Denní časové rozvržení činností splňuje požadavky psychohygieny a podporuje zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

Školní družina se nachází v samostatné budově na ulici Elišky Krásnohorské 310 v bezprostřední blízkosti školních budov. Pro svou činnost využívá dvě patra budovy. Ve ŠD pracují dvě oddělení. K dispozici mají dvě prostorné herny a dvě menší místnosti. V každém oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého využívají děti ke hrám, komunikativním kroužkům, odpočinkovým činnostem. Pro zájmové, rukodělné činnosti se využívá část heren se stoly a židličkami. V družině je také keramická dílna. Družina může využít k pohybovým aktivitám také školní tělocvičnu, školní hřiště a školní zahradu s nově vybudovanými prolézačkami a novým hřištěm. Dále může využívat učebny s multifunkčními tabulemi a počítačovou učebnu.

Činnost ŠD se řídí Vnitřním řádem ŠD (je vyvěšen na informativní nástěnce pro rodiče.

Ve školní družině pracují 2 oddělení.