Nástěnka 9. třídy

Milí žáci, začneme 5l

U/ učebnice
PS- pracovní sešit
1.PS/ str. 53-54 slovíčka naučit
2.U/ str. 75 zelený rámeček - přeložit a napsat do PS str. 47/ cv. 5 -vyfotit a poslat do 30.4.2020 na adresu zufuzu@seznam.cz
předmět -Příjmení + Rj
3.Ps str. 40/ cv. 16 - dopisujeme věty z rámečku mezi rámečky, vyfotit a odeslat do 30.4.2020
4. PS/ str. 41 cv. 17 - vypracovat
5. číst -U/ str. 88 - hnědý rámeček

ÚKOLY DO 7.5.2020

Dobrý den všem,

prosím všechny žáky, aby si vybrali téma seminární práce. Bude se jednat o velkou závěrečnou práci s důležitou známkou.

1. Podívejte se prosím na POKYNY A ZÁPISY

2. Nejpozději do 5. 4. 2020 si musíte vybrat téma. To téma si sami vymyslíte a sami zapíšete na TOMTO ODKAZU Pokud by si někdo vybral nevhodné téma, budu ho kontaktovat s tím, že si téma musí změnit. Kdo si téma nevybere do 5. 4. 2020, bude mu přiděleno. To téma by vás mělo hlavně bavit a měli byste být schopni o tom něco napsat.

3. Datum odevzdání práce je 30. 4. 2020, budete na to mít tedy měsíc. Odevzdávat prosím formou e-mailu na jasek@zssenov.cz Tu práci potom rozeberu a napíšu vám ke každému komentář, co bylo dobře a co špatně.

Milí žáci, sledujte současné dění v republice, napište ( nalepte) do sešitu co je to stav nouze a jaká opatření vydala naše vláda.

Milí žáci,
v Rj budeme opakovat, procvičovat .Budeme se zabývat počasím.
V učebnici str. 66 máte vyjádření počasí . Za pomoci těchto výrazů zpracujte v prac. sešitě - cv. 12/ str. 39.
U/str. 67 - žlutý rámeček =) vedlejší věty přečíst + PS/ str. 39 -cv. 13 přeložit.
Úkoly prosím splnit do 15. 4. 2020

Zdravím všechny žáky domů. Vzhledem k mimořádnému opatření nás čeká domácí výuka. Rád bych vysvětlil několik pravidel, která budou pro vás i pro nás důležitá.


1. Žáci se budou snažit v rámci možností dohánět učivo. Je nám jasné, že každý žák má jiné možnosti a někteří z vás mají různá omezení. Proto vás chci všechny ujistit, že učitelé si to uvědomují a vše bude prováděno s rozumem tak, ať i ti slabší žáci mají možnost stíhat učivo.

2. Zápisy a pokyny máte dostupné online, odkazy jsou přiložené níže.

3. Dávejte prosím pozor na testy a domácí úkoly. Odkazy na ně budou zveřejněny průběžně zde i v zápisech. Když bude test důležitý, bude zaslán odkaz i prostřednictvím Bakalářů. Známky za tyto testy mají menší váhu.

4. Testy budou dávány formou Google formulářů nebo přes program Alf. Kód školy je "zssenov" bez uvozovek. Je možné, že některé testy nebudou fungovat na iPhonech, proto pokud je to možné, prosím používejte počítače s Windows. Pokud nemáte doma k dispozici počítač, škola to vezme na vědomí a nebude nikoho trestat špatnou známkou. Byli bychom ale rádi, kdyby co největší množství žáků mohlo testy v rámci možností plnit.

5. Kdyby měl někdo problém s učivem, může mě kontaktovat na Bakalářích, případně na jasek@zssenov.cz.

6. Pokud by někdo z vás potřeboval cokoli na přijímací zkoušky z oblasti počítačů a fyziky, pište.Fyzika


Přehled učiva

Jaderná energie radioaktivita jaderné záření a jeho využití jaderné reakce štěpení atomového jádra, řetězová reakce jaderný reaktor ochrana lidí před radioaktivním zářením

Postupujte podle zadání v zápisech. Učivo zkusím ještě podrobněji vysvětlit časem.

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat

Informatika


Přehled učiva

Do 5. 4. 2020 vybrat téma na TOMTO ODKAZU a samostatně si ho napsat ke svému jménu.

Zde je
ODKAZ NA ZÁPISY A POKYNY

Pracovní výchova


Přehled učiva

-digitální technika ? počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, CD a DVD přehrávače, mobilní telefony. -počítačové programy pro zpracovávání grafických informací ? úpravy, archivace, operační systémy. -mobilní služby ? operátoři, tarify. -VP- povolání související s digitálními technologiemi
Tady zkusím vymyslet nějaký projekt. Budete k tomu ale potřebovat počítač