O nás

Školská rada

Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Naše školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci žáků, dva pedagogičtí pracovníci.

 

Členové Školské rady

Mgr. Dagmar Lupačová
Předsedkyně 595 530 914 lupacova@zssenov.cz
Mgr. Stanislav Kovář,
Mgr. Irena Pauló
Jmenování zřizovatelem
Kateřina Ficková,
Martin Pelikán
Zvoleni za zákonné zástupce
Mgr. Daniela Furmánková,
Mgr. Dagmar Lupačová
Zvoleni za pedagogické pracovníky