Nástěnka 8. třídy

1.Přečtěte si žlutý rámeček U/ str. 74(druhý) - jak se říká , když něco nemám nět + 2.p. =) PS str. 44/cv. 8,10
2.sloveso platit U/str. 72 =) PS 44 /cv. 7
Úkoly prosím splnit do 15. 4. 2020

Zdravím všechny žáky domů. Vzhledem k mimořádnému opatření nás čeká domácí výuka. Rád bych vysvětlil několik pravidel, která budou pro vás i pro nás důležitá.


1. Žáci se budou snažit v rámci možností dohánět učivo. Je nám jasné, že každý žák má jiné možnosti a někteří z vás mají různá omezení. Proto vás chci všechny ujistit, že učitelé si to uvědomují a vše bude prováděno s rozumem tak, ať i ti slabší žáci mají možnost stíhat učivo.

2. Zápisy a pokyny máte dostupné online, odkazy jsou přiložené níže.

3. Dávejte prosím pozor na testy a domácí úkoly. Odkazy na ně budou zveřejněny průběžně zde i v zápisech. Když bude test důležitý, bude zaslán odkaz i prostřednictvím Bakalářů. Známky za tyto testy mají menší váhu.

4. Testy budou dávány formou Google formulářů nebo přes program Alf. Kód školy je "zssenov" bez uvozovek. Je možné, že některé testy nebudou fungovat na iPhonech, proto pokud je to možné, prosím používejte počítače s Windows. Pokud nemáte doma k dispozici počítač, škola to vezme na vědomí a nebude nikoho trestat špatnou známkou. Byli bychom ale rádi, kdyby co největší množství žáků mohlo testy v rámci možností plnit.

5. Kdyby měl někdo problém s učivem, může mě kontaktovat na Bakalářích, případně na jasek@zssenov.cz.Fyzika


Přehled učiva

siločáry elektrického pole
jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
elektrické napětí
pojistka
elektrický proud
Ohmův zákon elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin
měření proudu
měření napětí
zdroje elektrického napětí


Postupujte podle zadání v zápisech. Učivo zkusím ještě podrobněji vysvětlit časem.

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat

Informatika


Přehled učiva

Internet - vznik, vývoj, historie, bezpečnost, služby, komunikace, e-mail

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat POZOR JE TAM I ÚKOL, ten provést podle zadání a odevzdat formou bakalářů