O nás

Koncept ECDL

Naše škola vyučuje digitální kompetence v souladu s mezinárodními standardy celosvětově rozšířeného vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy and Digital Skills). Jsme provozovatelem akreditované testovací místnosti mezinárodního konceptu ECDL / ICDL. Vybraní učitelé naší školy prošli odbornou přípravou ECDL / ICDL a mají statut akreditovaného testera ECDL / ICDL.

Logo akreditované testovací místnosti

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Jašek - tester, hodnotitel

jasek@zssenov.cz

Naše testovací místnost má akreditované tyto moduly

M2 - Práce s počítačem a správa souborů

M3 - Zpracování textu

M4 - Práce s tabulkami

M6 - Prezentace

M7 - Práce s internetem a komunikace

M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

M27 - Práce s počítačem a internetem

M346 - Práce s webovými aplikacemi


Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodni jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programu pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz, na Facebookové stránce @ECDLCZ a na LinkedIn company/ecdlcz.

Učebna PC