Základní škola

Školní poradenské pracoviště

 

Vedoucí ŠPP

Mgr. Daniela Furmánková výchovný poradce, speciální pedagog

Členové ŠPP

Mgr. Petra Hašová výchovný poradce pro profesní orientaci
Mgr. Miroslav Bill školní metodik prevence

 

Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP

Pracovníci ŠPP mají konzultace po domluvě s rodiči, žáky i pedagogy a dále:

Mgr. Daniela Furmánková pondělí 13.00 - 13.30 hodin
Mgr. Petra Hašová pondělí 13.30 - 14.30 hodin
Mgr. Miroslav Bill středa 13.00 - 13.30 hodin