Základní škola

Projekty realizované

Projekt   termín
Učme moderně Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora - Školní asistent v MŠ a ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

Projekt   termín
Kreativně digitálně Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

Projekt   termín
Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 2021 - 2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


www.planobnovycr.cz

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

Projekt   termín reg. číslo
PŘÍRODNÍ UČEBNA květen 2020 - červen 2021 1190700406

Cílem projektu "Přírodní učebna u ZŠ a MŠ" je nová úprava prostoru u základní školy na přírodní zahradu a venkovní zázemí, kde bude probíhat environmentální vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ. Projekt je zaměřen na propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Výuka v přírodní zahradě bude přispívat ke zvýšení kvality a zpestření výuky a k podpoře lepší koncentrace a uvolnění žáků.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

Projekty ukončené

Projekt   Termín Reg. číslo
Společně - kreativně - digitálně 1. 2. 2019 (do 31. 1. 2021) CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011316

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy pedagogů

V rámci projektu jsme zakoupili tablety a do výuky zařazujeme výukové hodiny s tablety, pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, realizujeme kluby logických a deskových her, tandemovou výuku a zapojení odborníka z praxe v ŠD.
V mateřské škole pracuje školní asistentka.

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

projekt termín reg. číslo
Společně k bezproblémové inkluzi 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004120
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se zapojili do těchto projektů:
  • Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
projekt termín
Výzva č. 56:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Šablony klíčových aktivit, kterých se škola zúčastnila:
  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (od září 2015 do současnosti)
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele (Malta srpen 2015)
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (Londýn podzim 2015)
projekt termín
Výzva č. 57:
Rozvoj technických dovedností a Rozvoj výuky anglického / německého / francouzského jazyka formou blended learningu
Realizace 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
(aktivity probíhaly až do června 2019, kdy skončila platnost zakoupených licencí)
Šablony klíčových aktivit, kterých se škola zúčastnila:
  1. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu
projekt termín reg. číslo
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů 1. 9. 2014 - 31.7. 2015 CZ.1.07/1.3.00/51.0005
projekt termín reg. číslo
Učíme aktivně a moderně 11. 12. 2013 - 31. 12. 2014 CZ1.10/2.1.00/30.01593
Projekt vedený v Regionálním operačním programu
Z prostředků projektu jsme zmodernizovali učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykovou učebnu jsme vybavili digitální jazykovou laboratoří.
projekt termín reg. číslo
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 1. 9. 2011 - 31. 7. 2012 CZ.1.07/1.4.00/21.3107
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme získali dotaci pro oblast podpory 1.4. V rámci projektu byl navýšen počet hodin ve 4. ročníku v předmětech český jazyk, matematika a informatika v rámci rozvoje čtenářské, matematické i informační gramotnosti. S přispěním prostředků z projektu jsme zřídili multimediální učebnu s počítači.
Učitelé dokončili tvorbu 398 digitálních učebních materiálů.

V lednu 2012 jsme podali žádost v rámci výběrového řízení aktivity Asistentský pobyt Comenius. Naše žádost byla schválena.
Zahraniční asistent nám ale přidělen nebyl.

projekt termín
Comenius Partnerství škol Srpen 2011 - červenec 2013

V lednu 2011 jsme podali projektovou žádost s názvem "BRIDGES OVER SPACE AND TIME" spolu s dalšími zahraničními partnery. Projekt byl schválen, Grantová smlouva byla podepsána v srpnu 2011. Aktivity projektu probíhaly do 31. července 2013.

V projektu Comenius jsme spolupracovali s partnerskou školou "Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach" v obci Stare Siołkowice v Polsku a partnerskou školou "Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha" v obci Grosskorbetha v Německu.

V rámci projektu proběhlo několik vzájemných setkání učitelů a žáků:

  • 14. - 18. října Projektové setkání partnerských škol v Německu, Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha, Grosskorbetha,GERMANY
  • 14. - 17. dubna Projektové setkání partnerských škol v České republice, Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína
  • 10. - 11. června Závěrečné setkání v Polsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, Stare Siołkowice, POLAND
projekt organizuje termín
Ekologie Škola Každoročně
Ochrana Životního prostředí Škola Každoročně
Den Země Škola Každoročně
Kouření a já MŠMT ČR Dlouhodobý
Ovoce do škol SZIF Dlouhodobý
Preventivní program požární ochrany HZS 2× ročně
Sběr hliníku Škola Celoroční
Školní mléko SZIF Dlouhodobý