Základní škola

Projekty realizované

projekt   termín reg. číslo
Společně - kreativně - digitálně 1. 2. 2019 (do 31. 1. 2021) CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011316

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy pedagogů

V rámci projektu jsme zakoupili tablety a do výuky zařazujeme výukové hodiny s tablety, pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, realizujeme kluby logických a deskových her, tandemovou výuku a zapojení odborníka z praxe v ŠD.
V mateřské škole pracuje školní asistentka.

Kliknutím na náhled se dokument zobrazí zvětšený do nového okna

Projekty ukončené

projekt termín reg. číslo
Společně k bezproblémové inkluzi 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004120
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se zapojili do těchto projektů:
  • Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
projekt termín
Výzva č. 56:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Šablony klíčových aktivit, kterých se škola zúčastnila:
  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (od září 2015 do současnosti)
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele (Malta srpen 2015)
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (Londýn podzim 2015)
projekt termín
Výzva č. 57:
Rozvoj technických dovedností a Rozvoj výuky anglického / německého / francouzského jazyka formou blended learningu
Realizace 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
(aktivity probíhaly až do června 2019, kdy skončila platnost zakoupených licencí)
Šablony klíčových aktivit, kterých se škola zúčastnila:
  1. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu
projekt termín reg. číslo
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů 1. 9. 2014 - 31.7. 2015 CZ.1.07/1.3.00/51.0005
projekt termín reg. číslo
Učíme aktivně a moderně 11. 12. 2013 - 31. 12. 2014 CZ1.10/2.1.00/30.01593
Projekt vedený v Regionálním operačním programu
Z prostředků projektu jsme zmodernizovali učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykovou učebnu jsme vybavili digitální jazykovou laboratoří.
projekt termín reg. číslo
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 1. 9. 2011 - 31. 7. 2012 CZ.1.07/1.4.00/21.3107
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme získali dotaci pro oblast podpory 1.4. V rámci projektu byl navýšen počet hodin ve 4. ročníku v předmětech český jazyk, matematika a informatika v rámci rozvoje čtenářské, matematické i informační gramotnosti. S přispěním prostředků z projektu jsme zřídili multimediální učebnu s počítači.
Učitelé dokončili tvorbu 398 digitálních učebních materiálů.

V lednu 2012 jsme podali žádost v rámci výběrového řízení aktivity Asistentský pobyt Comenius. Naše žádost byla schválena.
Zahraniční asistent nám ale přidělen nebyl.

projekt termín
Comenius Partnerství škol Srpen 2011 - červenec 2013

V lednu 2011 jsme podali projektovou žádost s názvem "BRIDGES OVER SPACE AND TIME" spolu s dalšími zahraničními partnery. Projekt byl schválen, Grantová smlouva byla podepsána v srpnu 2011. Aktivity projektu probíhaly do 31. července 2013.

V projektu Comenius jsme spolupracovali s partnerskou školou "Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach" v obci Stare Siołkowice v Polsku a partnerskou školou "Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha" v obci Grosskorbetha v Německu.

V rámci projektu proběhlo několik vzájemných setkání učitelů a žáků:

  • 14. - 18. října Projektové setkání partnerských škol v Německu, Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha, Grosskorbetha,GERMANY
  • 14. - 17. dubna Projektové setkání partnerských škol v České republice, Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína
  • 10. - 11. června Závěrečné setkání v Polsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, Stare Siołkowice, POLAND
projekt organizuje termín
Ekologie Škola Každoročně
Ochrana Životního prostředí Škola Každoročně
Den Země Škola Každoročně
Kouření a já MŠMT ČR Dlouhodobý
Ovoce do škol SZIF Dlouhodobý
Preventivní program požární ochrany HZS 2× ročně
Sběr hliníku Škola Celoroční
Školní mléko SZIF Dlouhodobý