Nástěnka 7. třídy

7. lekce
U - učebnice
PS- pracovní sešit
1. slovíčka PS 78 doučit
2. Přečíst báseň Portrét U/ str. 73 + PS/ 68 cv. 6
3. sloveso kreslit U/ str. 76 + PS/ str. 69 cv. 7
4. cv. 9,10/PS str. 70 - vynechat
5.U/ str. 76 - přečíst žlutý rámeček
jiný x druhý( v soutěži) + vypracuj PS/ str. 69 cv. 8
6.Všichni vyfotí str. 68+69 a zašlou na adresu zufuzu@seznam.cz -předmět příjmení +Rj7 do 29.3.2020
7.přídavná jména - ptáme se jako v JČ- jaký, jaká adt. U/ str. 74 - žlitý rámeček + PS cv. 11,12 -doplnit, použij slova ze cv. 13
8.PS cv. 13/ str. 71 - spoj barevně, cv. 9,10 vynechat
9.čtení U/ str. 83 rozmarné včely
Úkoly do 7.5.2020

Měli jste se naučit báseň Náš učitel + číst pohádku
1. naučte se slovíčka 7l/ prac. sešit str. 78
2. naučte se číst+ zpaměti přídavná jména U/ str. 72
2. pracovní sešit - vypracujte str. 59/ cv. 8
cv. 7 - vynechat
str. 61/ cv. 14a +15
Úkoly prosím splnit do 15. 4. 2020

Děvčata máte za úkol pomáhat v domácnosti a na zahradě a potom mi sdělíte jaké jste používali přístroje a co jste dělali - do odvolání.

Zdravím všechny žáky domů. Vzhledem k mimořádnému opatření nás čeká domácí výuka. Rád bych vysvětlil několik pravidel, která budou pro vás i pro nás důležitá.


1. Žáci se budou snažit v rámci možností dohánět učivo. Je nám jasné, že každý žák má jiné možnosti a někteří z vás mají různá omezení. Proto vás chci všechny ujistit, že učitelé si to uvědomují a vše bude prováděno s rozumem tak, ať i ti slabší žáci mají možnost stíhat učivo.

2. Zápisy a pokyny máte dostupné online, odkazy jsou přiložené níže.

3. Dávejte prosím pozor na testy a domácí úkoly. Odkazy na ně budou zveřejněny průběžně zde i v zápisech. Když bude test důležitý, bude zaslán odkaz i prostřednictvím Bakalářů. Známky za tyto testy mají menší váhu.

4. Testy budou dávány formou Google formulářů nebo přes program Alf. Kód školy je "zssenov" bez uvozovek. Je možné, že některé testy nebudou fungovat na iPhonech, proto pokud je to možné, prosím používejte počítače s Windows. Pokud nemáte doma k dispozici počítač, škola to vezme na vědomí a nebude nikoho trestat špatnou známkou. Byli bychom ale rádi, kdyby co největší množství žáků mohlo testy v rámci možností plnit.

5. Kdyby měl někdo problém s učivem, může mě kontaktovat na Bakalářích, případně na jasek@zssenov.cz.Fyzika


Přehled učiva

Světlo - zrcadla v praxi,lom světla na optickém rozhraní, optické čočky, optické vady oka, krátkozrakost, dalekozrakost, rozklad světla
Tlak - tlaková síla, tlak, vztah p = F/S

Z toho světla máme většinu probranou. By budete pokračovat dále podle zápisů. Na test budete upozorněni prostřednictvím Bakalářů i tady.

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat

Informatika


Přehled učiva

Textové editory - grafika, umělecký text, kreslení v dokumentu

Používejte prosím MS Word, Open Office nebo Google dokumenty. Prostě to, co umíte a co vám je nejbližší.

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat POZOR JE TAM I ÚKOL, ten provést podle zadání a odevzdat formou bakalářů

Pracovní výchova


Přehled učiva

osivo, rychlení vybraných druhů zeleniny a květin

Toto se špatně dělá na dálku. Pokud máte možnost, poproste rodiče, jestli byste si mohli na zahrádce něco zasadit. Časem vymyslíme vhodné projekty a úkoly.