Důležité informace

Platby

50 Kč na rodinu Činnost Rady rodičů
200 Kč na žáka Konto Spolku "Mládí"
Výše uvedené platby jsou dobrovolné, byli bychom však rádi, kdyby se na těchto příspěvcích podílelo co nejvíce rodičů. Peníze slouží ke zkvalitnění výuky, k nákupu moderních pomůcek, k zaplacení cest na žákovské soutěže a k nakupování odměn pro úspěšné žáky.

Číslo účtu

9393930217/0100