Nástěnka 6. třídy

ZAČÍNÁME 14.L
PS- pracovní sešit
U- učebnice
SZ -slovní zásoba= slovíčka
1. SZ naučit ´)PS str. 55
2. U/ str. 58-59 číst
PS - psát cv. 2,3/str. 49
cv.4,5,6/str. 50
cv. 7/str. 51 -52 napsat 2kladné +2 záporné věty
cv.8,9/ str. 52
cv. 10/ str. 52- nad slovy si napište čísla 2, 1,3, 5, 4 a slova vepište
cv. 11a,b
cv. 12 -8 slov - napsat vedle
cv. 13/ str. 53 napsat o sobě podle vzoru U/ str. 65/ cv. 20a
toto cvičení vyfotit a zaslat na adresu zufuzu@seznam.cz - předmět - příjmení +Rj6
Vypracovat do 7.5. 2020

MILÍ ŽÁCI !
V jazyce ruském budeme čtení pouze opakovat a pomalu pokračovat v psaní.
1. Čtení- 13l - učebnice str. 55/ cv. 18
2.Psaní -pokračujeme na str. 44( máme napsáno po cvičení 5.4)
začínáme cv. 6- tvoříme zdrobněliny - začínáme slovem kůzle, koník, kachně,hříbě atd. - píšene psacím vedla cv. 7 - přepsat věty v tomto pořadí
1. Bydlím na vesnici.
2. kde bydlíš?
3. bydlím ve městě.
cv.8 - vynechat
cv.9 procvičit slovo prosím, píšeme azbukou
cv.10 barevně označit slovo + slabiky a napsat
cv.11 - opsat říkanku
cv.12 - 3věty
cv.13 -vynechat
Úkoly prosím splnit do 15. 4. 2020

Děvčata máte za úkol pomáhat v domácnosti a na zahradě a potom mi sdělíte jaké jste používali přístroje a co jste dělali - do odvolání.

Zdravím všechny žáky domů. Vzhledem k mimořádnému opatření nás čeká domácí výuka. Rád bych vysvětlil několik pravidel, která budou pro vás i pro nás důležitá.


1. Žáci se budou snažit v rámci možností dohánět učivo. Je nám jasné, že každý žák má jiné možnosti a někteří z vás mají různá omezení. Proto vás chci všechny ujistit, že učitelé si to uvědomují a vše bude prováděno s rozumem tak, ať i ti slabší žáci mají možnost stíhat učivo.

2. Zápisy a pokyny máte dostupné online, odkazy jsou přiložené níže.

3. Dávejte prosím pozor na testy a domácí úkoly. Odkazy na ně budou zveřejněny průběžně zde i v zápisech. Když bude test důležitý, bude zaslán odkaz i prostřednictvím Bakalářů. Známky za tyto testy mají menší váhu.

4. Testy budou dávány formou Google formulářů nebo přes program Alf. Kód školy je "zssenov" bez uvozovek. Je možné, že některé testy nebudou fungovat na iPhonech, proto pokud je to možné, prosím používejte počítače s Windows. Pokud nemáte doma k dispozici počítač, škola to vezme na vědomí a nebude nikoho trestat špatnou známkou. Byli bychom ale rádi, kdyby co největší množství žáků mohlo testy v rámci možností plnit.

5. Kdyby měl někdo problém s učivem, může mě kontaktovat na Bakalářích, případně na jasek@zssenov.cz.Matematika


Přehled učiva

Násobek, dělitel.
Znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10 (6,4,9).
Prvočísla.
Rozklad čísla na prvočinitele.
Společný dělitel, největší společný dělitel (D).
Společný násobek, nejmenší společný násobek (n).
Čísla soudělná a nesoudělná.
Jednoduché slovní úlohy.

Odkaz na test (berte to spíše jako takový první, zkušební)

TEST ZDE

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE

Fyzika


Přehled učiva

Hustota - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním používá vztah pro výpočet, pracuje s tabulkami
Teplota - změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot

Vím, že hustota byla pro vás velmi těžká. Zkusím vypracovat ještě několik vzorových příkladů i s vysvětleným postupem, jak je vypočítat. Pokud to někomu nepůjde, není třeba propadat panice, až budete ve škole, dovysvětlíme si to. Nějaká výuková videa najdete i na youtube, například tady nebo tady

Odkaz na zápisy

ZÁPISY ZDE postupně budou přibývat, budu to doplňovat

Pracovní výchova


Přehled učiva

osivo, rychlení vybraných druhů zeleniny a květin

Toto se špatně dělá na dálku. Pokud máte možnost, poproste rodiče, jestli byste si mohli na zahrádce něco zasadit. Časem vymyslíme vhodné projekty a úkoly.