Důležité informace

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška ze dne 24. 10. 2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín podání přihlášek

do 30. 10. 2022 pro obory s talentovou zkouškou
do 1. 3. 2023 pro obory s výučním listem a maturitní zkouškou

Přihlášku tiskneme a potvrzujeme ve škole a na SŠ ji zasílá poštou nebo podává osobně zákonný zástupce uchazeče.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obory s talentovou zkouškou a dvě pro ostatní obory

Termíny přijímacích zkoušek pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

2. 1. - 15. 1. 2023 Umělecké obory
15. 1. - 31. 1. 2023 Konzervatoře
13. 4. a 14. 4. 2023 Čtyřleté obory
17. 4. a 18. 4. 2023 Šestileté a osmileté obory
10. 5. - 11. 5. 2023 Náhradní termíny

Uchazeč obdrží ze SŠ pozvánku k přijímacím zkouškám.

Užitečné adresy

atlasskolstvi.cz Pro výběr oborů a škol
stredniskoly.cz Pro výběr oborů a škol
nsp.cz Národní soustava povolání - podrobné informace o jednotlivých povoláních
prijimacky.cermat.cz/ Informace o jednotné přijímací zkoušce
msmt.cz/file/58256/ Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ

Zápisový lístek

Vydáme a potvrdíme uchazeči u nás ve škole = dokument, kterým se přijatý uchazeč zapíše na zvolenou školu a obor, kam byl přijat - potvrdí tak, že má o obor zájem a SŠ mu rezervuje místo

Dotazy

S dotazy se můžete obracet na: Petra Hašová, hasova@zssenov.czz