Aktuální dění

Zápis do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v učebnách 1. a 2. třídy.

Jak zápis probíhá?

Budoucí prvňáček se zákonným zástupcem se dostaví do třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského rozhovoru nad obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut).

Druhý pedagog se bude věnovat rodičům a administrativě spojené s přijetím k základnímu vzdělávání, popřípadě s odkladem školní docházky, zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s p. učitelkou a poradit se např. o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Po skončení této části zápisu budou ve vedlejší třídě pro děti přichystány zábavné pohádkové úkoly.


Těšíme se na děti i rodiče.


Organizační pokyny:

- K přihlášení a registraci k zápisu na konkrétní hodinu využijte zápis online. Elektronický rezervační systém bude dostupný od 1. 4. do 30. 4. 2023. Pokud nemáte přístup k internetu, lze přihlášku i ostatní dokumenty vyplnit přímo u zápisu.

- Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době do 31. srpna 2023 šesti let a také dítě, které mělo odklad školní docházky (k zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku).

- K zápisu je nutno s sebou přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti (jako doklad o bydlišti postačí předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte).

- Zapsat dítě k povinné školní docházce v řádném termínu je povinen i zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky. O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitelka školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

- Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů k zápisu v řádném termínu nemohou dostavit, je stanoven na úterý 25. 4. 2023 ve 14.30 hodin.

- Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 30 dnů od zápisu ve škole a na webových stránkách školy, nezasílá se poštou.

- Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si rodiče vyzvednou v ředitelně školy nebo bude zasláno do vlastních rukou žadatele poštou.

  Odkaz na zápis online  

V pátek 17. 3. jsme si v 5. (a také 3.) třídě povídali o oslavách Dne svatého Patrika, patrona Irska. Tradičně se v Irsku (ale i v několika dalších zemích) slaví jako státní svátek 17. března. Oslavy tohoto dne jsou velice populární i v dalších částech světa ? např. v USA, Kanadě nebo Austrálii a podobně jako třeba Halloween nebo Den svatého Valentýna se dostává stále více do povědomí i v naší zemi.


Trošku jsme se "vyzelenili", protože zelená barva je tradiční barvou tohoto svátku a kromě toho i národní irskou barvou. Někteří byli opravdu nápadití - vlastnoručně vyrobená svačina se zeleným máslem byla vskutku originální? a hrášek v konzervě také nebývá standartní součástí svačinek :o)


Symbolem Dne svatého Patrika je i trojlístek (anglicky "shamrock") - jetel, který v Irsku hojně roste a který právě svatý Patrik coby misionář šířící v Irsku v druhé polovině 5. století křesťanství využíval k vysvětlení podstaty Svaté Trojice.

Dovolte, abychom Vás seznámili se sportovními úspěchy našich žákyň. Elizabeth napodobila svou sestru a tento víkend vyhrála turnaj mladších žákyň do 12 let ve Vysokém Mýtě a Charlotte vyhrála turnaj dorostenek v Hradci Králové.


K úspěchu blahopřejeme!

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína vyhlašuje zápis žáků k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023-2024.

Zápis proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v učebnách I. a II. třídy ZŠ v Šenově u Nového Jičína, Školní 20.

  Více informací  

Tímto dáváme na vědomí, že se na naší škole podařilo akreditovat učebnu pro koncept ECDL.

Naše škola má mezi svými zaměstnanci proškoleného akreditovaného testera, který pro vás může zprostředkovat zkoušky ECDL z různých modulů.

Zkoušky jsou vhodné pro žáky i rodiče, kteří tím zvýší kvalifikaci na trhu práce a naučí se nové dovednosti.

Více informací na samostatné stránce.

  Více informací