Základní škola

IT ve škole

Jsme moderní školou využívající ve vysoké míře informační technologie. Každá učebna je vybavena učitelským počítačem, interaktivní tabulí a další technikou pro zajištění kvalitní výuky. K dispozici jsou pro žáky dvě plněhodnotné počítačové učebny, které jsou v maximální možné míře využívány. Škola má pro potřeby výuky nainstalované i wi-fi přístupové body s vysokou rychlostí. V zájmu moderního pojetí vyučování má škola k dispozici i několik desítek tabletů, na nichž probíhá výuka nejméně třikrát týdně. V roce 2019 byla provedena kompletní rekonstrukce sítě včetně síťových prvků. V současné době škola provozuje vlastní firewall, server a všechna síťová zařízení jsou profesionální a nakonfigoravaná podle potřeb bezpečnosti.