Vítáme vás

Videoprezentace školy

Aktuální dění

 Obrázek

Seznamte se s výsledky voleb členů do Školské rady pro volební období let 2024 - 2027, které proběhly dne 29. května 2024 v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Do Školské rady byli zvoleni zástupci za obec Šenov u Nového Jičína, členové z řad zákonných zástupců žáků a členové z řad pedagogických pracovníků školy.

  Zobrazit výsledky  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • MŠ   1/2024
 • MŠ   2/2024
 • MŠ   3/2024
 • MŠ   4/2024
 • MŠ   5/2024
 • MŠ   6/2024
 • MŠ   9/2024
 • MŠ 10/2024
 • MŠ 11/2024
 • MŠ 13/2024
 • MŠ 16/2024
 • MŠ 17/2024
 • MŠ 18/2024
 • MŠ 19/2024
 • MŠ 20/2024
 • MŠ 21/2024
 • MŠ 22/2024
 • MŠ 23/2024
 • MŠ 24/2024

  Zobrazit seznam  
 Obrázek

Od 22. do 27. dubna se konalo první Mistrovství žáků základních škol a studentů středních škol v psaní všemi deseti.

Do pokoření klávesnic se pustilo 818 účastníků ze 13 základních a 16 středních škol, což ze soutěže udělalo opravdovou zkoušku zručnosti a rychlosti.

Soutěž spočívala v opisu textu o délce 316 znaků. Každý účastník měl tři pokusy, při kterých mohl prokázat své schopnosti. Žáci soutěžili online z učeben svých škol vybavených internetem, za pomoci a pod dohledem svých pedagogů. Hodnotila se nejen rychlost, ale i přesnost v souhrnném ukazateli 'čisté rychlosti'. Ta se vypočítá takto: od hrubých úhozů se odečte desetinásobek počtu chyb a výsledek se vydělí délkou opisu v minutách.

Žáci naší školy se ze všech ZŠ a SŠ umístili na krásném 5. místě,
mezi základními školami byli vůbec nejlepší a obsadili 1. místo.

Velké poděkování patří jak žákům, tak hlavně paní učitelce Hašové, pod jejímž vedením se žáci na soutěž připravovali.

  Zobrazit foto  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
volby do školské rady.

Volby členů Školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy, se uskuteční
ve středu 29. 5. 2024 ve 14.00 hodin ve sborovně školy.

  Otevřít dokument  
Ilustrační obrázek

Máte doma předškoláka a čeká vás nástup do první třídy? Máme pro vás příručku "Chystáme se do 1. třídy". Stáhněte si ji zdarma a jděte do školy v naprostém klidu a pohodě.

  Příručka ke stažení  
> >>>