Spolek Mládí

Spolek Mládí Základní škola

Z finančních darů našich sponzorů jsme v minulých letech zakoupili například:

  • keramickou pec
  • vybavení jazykové učebny
  • šatní skříňky pro žáky
  • projekční a didaktickou techniku
  • názorné učební pomůcky
  • počítačové programy
  • sportovní náčiní
  • vybavení žákovské kuchyňky

 

Všem sponzorům, kteří přispěli nebo přispějí na konto Spolku Mládí děkujeme.
S radostí přivítáme každý, i malý finanční příspěvek.

Číslo účtu, na který můžete své finanční dary zasílat, je  9393930217/0100

 

Děkujeme Všem sponzorům, kteří darem chtějí přispět k modernizaci školy.

Kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: senov@zssenov.cz

zpětnahoru

 

Poznámka

Dle § 20 odst. 8 a násl., zákona č. 586/1992 Sb. lze hodnotu poskytnutého daru odečíst ze základu daně.

Chybí Vám tady nějaké informace ?