Základní informace

Základní informace Základní škola

Název školy
Adresa
Ředitelka
Právní forma
Zřizovatel
IČO
IZO ředitelství
IZO ZŠ

Jsme úplnou základní školou s devíti ročníky (5 tříd prvního stupně a 4 třídy druhého stupně). Součástí školy jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a výdejna stravy.
Malý třídní kolektiv ve většině tříd, individuální přístup k žákům nejen nadaným, ale i handicapovaným, zajišťuje na této malé vesnické škole vysokou kvalitu výuky, o čemž svědčí také výsledky našich žáků ve srovnávacím testování, soutěžích i při dalším studiu na středních školách.

Na základní škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV.

Škola má 9 tříd, počet žáků k 1. 9. 2018 je 152.

Ve škole působí:

  • 13 stálých pedagogických pracovníků
  • 2 vychovatelky školní družiny
  • 5 asistentek pedagoga

Výuka probíhá ve dvou budovách školy. Obě budovy jsou v areálu školy, mezi nimi je víceúčelové školní hřiště, vše je obklopeno školní zahradou.

V hlavní budově na ulici Školní 20 jsou učebny jednotlivých tříd, poloodborné a odborné učebny, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny a je zde také tělocvična školy. V přízemí hlavní budovy se rovněž nachází speciální učebna hudební výchovy, v níž vyučuje Soukromá základní umělecká škola MIS music z Kopřivnice.

Dvě třídy prvního stupně mají své učebny v menší budově, ve které je také školní jídelna.

Školní družina s kapacitou 60 žáků má sídlo na ulici Elišky Krásnohorské 310. V prostorách budovy družiny je umístěna keramická dílna.

Mateřská škola s kapacitou 69 dětí je umístěna ve dvou budovách: Školní 454 a Elišky Krásnohorské 310.

Nejvíce historických informací o naší škole poskytuje zachovalý archivní fond německé obecné školy
(od 17. století do roku 1945)…

 

Naším cílem je vytvořit školu harmonickou
v souladu s potřebami a představami žáků, Vás rodičů i nás pedagogů.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?