Historie školy

Archivní fond německý

Archivní fond český

Písemné prameny Historie školy

Požadavek zpracovat plynule a spolehlivě dějiny školy v Šenově u Nového Jičína je těžko splnitelný. Chybí pro tento účel řada obvyklých písemných pramenů. Snad nejvíce poskytuje zachovalý archivní fond německé obecné školy (od 17. století do roku 1945). Něco málo historických informací nalezneme v archivním fondu české školy.

Naproti tomu české školy nemají školní kroniku, konferenční protokoly a v řadách katalogů jsou citelné mezery.
Proto ani rekonstrukce dějin v Šenově u Nového Jičína nemůže být úplná a spolehlivá.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?