Třídní schůzky, pohovory s rodiči Základní škola

datum konání program třídní schůzky
4. 9. 2017
pondělí
První třída
21. 9. 2017
čtvrtek
Volba třídních výborů RR, organizační záležitosti, vyhlášení voleb do ŠR
15. 11. 2017
středa
Chování a prospěch, volba povolání, volba Školské rady

19. 4. 2018
čtvrtek
Chování a prospěch, školní výlety

 

Poznámka

Další termíny dle požadavků rodičů nebo potřeb třídních učitelů.

Chybí Vám tady nějaké informace ?