omlouvání žáků Informace rodičům

Omluvenka

Povinností rodičů je v případě nemoci omluvit dítě telefonicky nejpozději do 3 dnů třídnímu učiteli (případně zanechat vzkaz v kanceláři školy).

Po skončení nemoci pak písemně v žákovském deníku v rubrice Omluvný list.

Ve sporných případech si třídní učitel může vyžádat lékařské potvrzení.

Pokud žádá rodič o uvolnění dítěte během vyučování, ze závažných důvodů, musí dítě omluvit předem písemně na předepsaném formuláři:

Omluvenka
Žádám o uvolnění jméno dítěte z vyučování dne datum rozsah hodin od-do z důvodu důvod nepřítomnosti.
Za dítě přebírám plnou zodpovědnost.
podpis rodiče

Bez této omluvenky nebude dítě z vyučování uvolněno.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky žáků, očkování, zubní prohlídky apod. zajistěte pro své děti
v době mimo vyučování! Škola již nezajišťuje pro žáky preventivní zubní prohlídky.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?