Žádost o odklad povinné docházky Zápis do 1. třídy

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  formulář žádosti o odklad povinné docházky   

Klepnutím na náhled zobrazíte žádost do nového okna, potom kombinací kláves Ctrl+p můžete žádost vytisknout.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?