Kulturní dění v obci Naše obec

Obecní slavnost

Obec chtěla své osamostatnění nějakým způsobem každý rok oslavit. Proto vznikla tato obecní slavnost. Název ŠENOVSKÝ ŠKRPÁL si vysloužila tím, že si členové občanské komise obuli boty a začali chodit. A chodili, chodili, chodili, až vychodili samostatný Šenov. A na věčnou památku uchozených bot vznikl ŠENOVSKÝ ŠKRPÁL.

První obecní slavnost se konala jen jeden den a to v sobotu 27. srpna 1994, kdy tento den byl rozdělen na sportovní dopoledne, zábavné odpoledne a taneční večer.

V dalších letech byl přidán ještě pátek, kdy se konala plavba po řece Jičínce. Úsek plavby: start u mostu u potravin LAŠEN s cílem u mostu u Fojtství.

Sobotní dopoledne bylo vždy nabito soutěžemi pro děti a sportovními utkáními, a to ve fotbale, volejbale a v tenise. Sobotním odpolednem a jejím hlavním programem vždy vrcholila samotná slavnost. Večer se pokračovalo Na Fojtství taneční zábavou.

V roce 1996 byl poprvé do pátečního programu zařazen lampiónový průvod a ohňostroj. Občané se pak mohli bavit na taneční zábavě Na Fojtství, kde jsme přivítali Pavla Nováka, nebo mohli zůstat na hřišti v rytmu diskotéky.

zpětnahoru

Obecní bál

Je tradičně od roku 1995 pořádán na začátku roku v Restauraci Na Fojtství. První obecní bál se konal v sobotu 4. února 1995. Pro přítomné je vždy připraven program a bohatá tombola.

zpětnahoru

Hodová zábava

První hodovou zábavu obec pořádala v sobotu 11. listopadu 1995. Tradičně se koná každý rok na svátek sv. Martina, patrona našeho kostela, v Restauraci Na Fojtství. Také je vždy připravena bohatá tombola.

A heslo zní: "Čí sú hody? Naše!"

Spoluobčané si již na tyto pravidelné a po deseti letech můžeme říci již na tradiční kulturní akce pořádané obcí zvykli a také je v hojném počtu navštěvují. Jsme rádi, že to u nás v obci žije!

zpětnahoru

Kulturní spolupráce s jinými obcemi

Brzy po našem osamostatnění přišel na obecní úřad dopis z obce Šenov, okres Frýdek-Místek a jeho starosta spolu se zastupiteli nám blahopřáli k našemu kroku a do vínku nám poslali finanční dar. Od té doby jsme s tímto Šenovem uzavřeli přátelství. Obec Šenov získala statut Města a v roce 1999 jsme již s Městem Šenov, okr. Frýdek Místek uzavřeli Družební smlouvu o spolupráci v kulturní, sportovní a společenské oblasti.

Po celou dobu také byla dobrá spolupráce s Obcí Kunín. Na Silvestra roku 2000, na přelomu tisíciletí, jsme slavnostně odhalili na rozhraní našich obcí Pamětní desku uloženou na hraničním kameni.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?