Režim dne

Režim dne Mateřská škola

čas od-do činnost
06:00 - 08:00 scházení se dětí v třídě Sluníček, v tuto dobu probíhají hravé činnosti a pohybové aktivity, individuální činnosti. Scházejí se zde i děti z třídy Elišek a Soviček, které v 7.00 hodin přecházejí s učitelkami na vedlejší budovu
08:00 - 08:45 probíhá motivace dne, kruh kamarádství, ranní cvičení, hygiena
08:45 - 09:05 svačina
09:05 - 09:45 děti se pod vedením učitelky hravou formou věnují výchovným činnostem (pohybovým, hudebním, výtvarným, smyslovým, pracovním atd.)
09:45 - 11:45 převlékání, pobyt venku, hygiena
11:45 - 12:15 oběd
12:15 - 14:15 převlékání, odpolední odpočinek, spánek dětí - respektování dětí s nižší potřebou spánku
13:15 - 14:15 zájmové činnosti dětí s nižší potřebou spánku
14:15 - 14:45 oblékání, hygiena
14:45 - 15:00 svačina
15:00 - 16:00 spojení obou tříd, volné hry dětí, dokončování pracovních činností, výtvarných výrobků, rozchod domů (v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy)

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?