Žádost Dokumenty
Přestup žáka základní školy

Vyplňte, prosím, žádost o přestup žáka základní školy.

 formát DOC
 formát RTF
 formát PDF

 

Dávám svůj souhlas Základní škole ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu mého dítěte, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro archivnictví, pro všechny účely dané potřebami školy včetně práce psychologa. Byl jsem poučen o svých právech podle zákona č.101/2000 Sb.

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, vznikne-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?