Žádost Dokumenty
Omluvení žáka z vyučování - více jak 2 dny

Vyplňte, prosím, žádost o omluvení žáka z vyučování. Tato žádost podléhá schválení ředitelkou školy.

 formát DOC
 formát RTF
 formát PDF

 

Po návratu do vyučování se žák/žákyně zameškané učivo doučí, doplní si zápisy v sešitech, vypracuje zadané úkoly.
V další výuce nebude brán zřetel na jeho/její předchozí nepřítomnost.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?