Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Dokumenty

Plné znění Školního vzdělávacího programu je k dispozici na požádání v ředitelně školy. Součástí Školního vzdělávacího programu je školní vzdělávací program mateřské školy, školní družiny, školní preventivní strategie a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Na tomto místě uvádíme pouze zkráceně dvě důležité části našeho Školního vzdělávacího programu - část 3 (zaměření školy) a část 4 (učební plán školy).Chybí Vám tady nějaké informace ?