Poskytování informací Dokumenty

Na základě zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydávám tyto pokyny:

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci

zpět

Informace o základní škole poskytují

PaedDr. Jana Bělůnková - ředitelka základní školy v Šenově u N.Jičína

Mgr. Dagmar Lupačová - zástupce ředitele ZŠ v Šenově u N. Jičína

Třídní učitel - informace v rozsahu své třídy

Pedagogický pracovník - informace týkající se jeho předmětu výuky

zpětnahoru

Přehled nejdůležitějších předpisů

Všechny tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy od 14:00 do 15:00 hodin po předchozí domluvě.
Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení informace, pak lze jen na základě žádosti v písemné formě.

zpětnahoru

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Odpověď bude poskytnuta do 14 dnů ode dne doručení žádosti.

Poznámka

Výroční zpráva za předcházející školní rok je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Chybí Vám tady nějaké informace ?