Bakaláři - webová aplikace

 

 

 

 


BAKALÁŘI

Bakaláři - webová aplikace Informace rodičům

Webová aplikace obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje
  (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících,
  ale i přímo po vyučovacích hodinách
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium
 • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují
 • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče
 • Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky
  (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů)

Postupně budou integrovány další věci, zejména na základě připomínek a požadavků uživatelů. Pro dobře hardwarově vybavené školy by mohlo být vyvrcholením této cesty nasazení elektronické třídní knihy.

zpět

Chybí Vám tady nějaké informace ?