Aktuality Index
Sběr papíru    18. 11. 2018
ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína vyhlašuje SBĚR PAPÍRU v pátek 30. 11. od 7.00 hodin.

Doneste svázané 5kg balíku starého papíru.

3 z Vás budou odměněni.


 
Kontakt: p. uč. Sedlářová, Nevřivová více  >>>   
Obědy - prosinec    20. 10. 2018
Od ledna 2019 bude ŠJ rušit inkasa ve prospěch sběrného účtu České spořitelny. Prosíme rodiče stávajících žáků, kteří toto inkaso mají, aby si koncem listopadu 2018 zřídili nové inkaso ve prospěch účtu č. 22808764/0600.
Děkujeme.
 
  více  >>>   
Přijímací řízení 2018/2019 - informace pro rodiče žáků 9. ročníků    26. 9. 2018

V 1. kole se podávají 2 přihlášky a na obě se uvádí zvolený obor i škola v TOMTÉŽ pořadí.

Ve 2. kole se podává libovolný počet přihlášek.

Jednotná přijímací zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a sportovní gymnázia.


 
  více  >>>   
Facebook    7. 6. 2018

Chcete sledovat aktuální dění v naší škole?

Sledujte nás na Facebooku.


 
  více  >>>   
Zásady zpracování osobních údajů    31. 5. 2018
Účelem dokumentu je poskytnout subjektu údajů případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.
 
  více  >>>   
Video reportáže4. 4. 2018
Bourání tělocvičny pro stavbu nové sportovní haly, únor 2018

Poznej, kdo jsem? - projektový den, 31. 1. 2018

Dětský den MŠ Sluníčko + loučení s předškoláky, 2. 6. 2017

Školní akademie Srdce nám bije pro Česko, 17. 5. 2017


 
  
Alf - Interaktivní a zábavný    3. 4. 2018
Představujeme Vám program Alf, který si zamilují na první pohled Vaši žáci.

Ještě nikdy nebyla tvorba testových úloh jednodušší a jejich zkoušení poutavější.

Otestujte vědomosti žáků různými druhy úloh a udělejte i své hodiny interaktivnějšími a zábavnějšími!
 
  více  >>>   
Společně k bezproblémové inkluzi    14. 6. 2017


Projekt SPOLEČNĚ K BEZPROBLÉMOVÉ INKLUZI reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/00041 20 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
 
Kontakt: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2018    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1224